Cách đăng ký Google Drive 100GB – 5 Năm Google Drive 200GB – 3 Năm giá 385K

Cách đăng ký Google Drive 100GB – 5 Năm Google Drive 200GB – 3 Năm giá 385K

Google đã có ra mắt một bộ gói cước mới tên là Google One dành cho Google Drive tuy nhiên giá ở Việt Nam còn khá cao .Hôm nay tớ sẽ share cách đăng ký Google Drive 200GB – 3 Năm giá 385K bằng tài khoản Gmail Mình.

Nếu mua Gói này chính thức tại VN bắt đầu từ 2$ / tháng cho 100GB, nâng lên chút có gói 3$ / tháng cho 200GB lưu trữ. Gói 2TB trước đây có giá 20$ giờ giảm chỉ còn 10$ / tháng, bằng giá gói 1TB hiện nay (gói 1TB sắp tới sẽ bị bỏ đi, những ai đang xài 1TB sẽ được tự động chuyển thành 2TB). Các gói 10, 20, 30TB thì không có thay đổi gì.

Cách đăng ký Google Drive 100GB – 5 Năm Google Drive 200GB – 3 Năm giá 385K

Đọc tiếp