Định dạng ngày tháng trong Excel và cách chỉnh định dạng ngày tháng trên win

Định dạng ngày tháng trong Excel và cách chỉnh định dạng ngày tháng trên win

Rất nhiều thắc mắc của các bạn liên quan đến việc Định dạng ngày tháng trong Excel  và biểu diễn dữ liệu kiểu ngày tháng vào trong Excel. Vấn đề các bạn gặp phải là khi gửi file excel đến cho đồng nghiệp là mỗi máy hiển thị dữ liệu ngày tháng năm 1 kiểu khác nhau không thống nhất được theo chuẩn Việt Nam là Ngày / Tháng / Năm. Để giải quyết vấn đề này 1 cách triệt để, bài viết sẽ có 2 phần:

Đọc tiếp