[hỏi đáp ] – Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với hàm countifs

Có 2 dòng dự liệu như hình , Muốn đếm có bao nhiêu dòng thỏa mản 2 điều kiện thì ta có thể dùng hàm countifs ( hàm đếm nhiều điều kiện ) trong excel với các bước hết sức đơn giản , Mời các bạn xem chi tiết bài đăng nhé !

Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với hàm countifs

 

Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với hàm countifs
Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với countifs

 

Câu hỏi là

Đếm những dòng vừa New ( cột A ) và New line ( cột D)

Phải hiểu là những dòng cần đếm thỏa mản 2 điều kiện Đồng thời ( ĐK 1 và ĐK 2 )

với những bài toán như thế này ta có thể áp dụng Countifs , tìm hiểu qua 1 chút về hàm nhé

hàm COUNTIFS trong Excel

Cú pháp  COUNTIFS là =COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…).

Trong đó:

  • Criteria_range1 là vùng chọn đầu tiên cần thống kê, giá trị bắt buộc.
  • Criteria1 là điều kiện áp dụng cho vùng chọn criteria_range1, giá trị bắt buộc có thể là ô, biểu thức, văn bản.
  • [criteria_range2, criteria2] là các cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp vùng chọn và điều kiện.

Lưu ý khi sử dụng hàm

  • Các vùng chọn bổ sung cần phải có cùng số hàng và cột với vùng criteria_range1, có thể tách rời nhau.
  • Điều kiện vùng chọn tham chiếu đến ô trống thì  COUNTIFS tự động coi giá trị là 0.
  • Có thể dùng các ký tự ? để thay thế cho ký tự nào đó, dấu * thay thế cho cả một chuỗi ký tự. Nếu cần tìm dấu ? hay dấu * thực thì gõ dấu ~ ở trước ký tự đó.

Áp Dụng hàm Countis vào bài tập

ta có công thức ngay vị trí cần đếm là :

=COUNTIFS(A:A,”new”,D:D,”New line”)

kết quả trả về 2 ( có 2 dòng thỏa màn điều kiện )

Như hình :

Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với hàm countifs
Đếm 2 điều kiện cùng 1 lúc với hàm countifs

 

Các bạn có thể tại bài tập mẫu tại đây

 

Viết một bình luận