Đếm Có Điều Kiện , cách dùng Hàm COUNTIF Và COUNTIFS Trong Excel

Trong bài viết này, Tin văn phòng sẽ hướng dẫn cách sử dụng công thức Hàm COUNTIFS và sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel dựa trên thuật logic AND và OR. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều ví dụ với các kiểu dữ liệu khác nhau – số, ngày tháng, text và ô chứa dữ liệu.

Đếm Có Điều Kiện , cách dùng Hàm COUNTIF Và COUNTIFS Trong Excel

Hàm COUNTIF và COUNTIFS là các hàm đếm có điều kiện trong Excel. Điểm khác biệt của 2 hàm này là ở số lượng điều kiện đếm.

Hàm COUNTIF trong Excel là hàm đếm có điều kiện được sử dụng để đếm các ô trong một phạm vi thỏa mãn một điều kiện duy nhất, còn hàm COUNTIFS trong Excel có thể đếm tới 127 điều kiện.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COUNTIFS và COUNTIF với toán tử logic AND và OR và các ví dụ hàm đếm trong Excel.

Đếm Có Điều Kiện Cách Dùng Hàm COUNTIF Và COUNTIFS

Hàm đếm số lượng có điều kiện COUNTIF có cấu trúc như sau:

=COUNTIF(range, criteria)

Lệnh COUNTIFS hàm đếm nhiều điều kiện:

=COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2] …)

Trong đó:

  • Range là các phạm vi cần đánh giá điều kiện, với hàm COUNTIFS thì các criteria_range phải cùng số hàng và số cột với phạm vi đầu tiên criteria_range1.
    Hàm COUNTIFS có thể đếm các ô dữ liệu liền kề và không liền kề.
  • Criteria: Điều kiện/ tiêu chí là số/ biểu thức/ tham chiếu ô hoặc văn bản. Ví dụ: tiêu chí có thể được biểu thị là 1, “>1”, A1, “táo”.
  • Biểu thức so sánh: so sánh với số “<=5”, so sánh với tham chiếu ô cần sử dụng dấu nối “>=” & A1.
  • Với criteria là văn bản: không phân biệt viết hoa viết thường, ví dụ “táo”, “Táo”, “TÁo” đều như nhau trong công thức hàm đếm có điều kiện.
  • Với điều kiện là ngày tháng năm, có thể nhập trực tiếp ngày tháng năm (dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy hoặc cú pháp khác tùy vào cài đặt trong máy tính của bạn) hoặc tham chiếu đến ngày hợp lệ trong một ô khác hoặc sử dụng hàm DATE với cú pháp =DATE(year, month, day)

Cách Sử Dụng Hàm COUNTIFS Thay Thế Hàm COUNTIF Kết Hợp Hàm AND

Với hàm COUNTIF nhiều điều kiện, để đơn giản khi viết công thức, bạn nên sử dụng hàm COUNTIFS.

Bản chất hàm COUNTIFS là sự kết hợp của nhiều hàm đếm COUNTIF và biểu thức logic AND. Khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn thì hàm COUNTIFS mới đếm số ô trong Excel.

Chính vì vậy, cần lưu ý trong các trường hợp cần đếm ô thỏa mãn 1 trong nhiều điều kiện (biểu thức logic OR): dù có đếm có nhiều điều kiện nhưng không thể sử dụng hàm COUNTIFS mà phải tính tổng nhiều hàm COUNTIF – bạn đọc vui lòng chuyển đến mục 3 để tìm hiểu ví dụ chi tiết.

Để đếm số đơn hàng có sản phẩm là áo sơ mi đồng thời thỏa mãn điều kiện số lượng sản phẩm bán ra lớn hơn 5 chiếc và nhỏ hơn hoặc bằng 8 chiếc, sử dụng hàm COUNTIFS với 3 cụm range/ criteria sẽ đơn giản hơn rất nhiều:

=COUNTIFS(A4:A16,”áo sơ mi”,B4:B16,”<=8″)

Cách Sử Dụng Hàm COUNTIFS
Cách Sử Dụng Hàm COUNTIFS

 

Trong ví dụ trên, dù criteria_range2 và criteria_range3 của công thức đếm có điều kiện có cùng phạm vi nhưng bạn không thể rút gọn công thức bằng cách sử dụng điều kiện AND thay thế cho criteria 2 và 3. Mỗi criteria phải được đi cùng phạm vi tương ứng criteria_range.

Cách Sử Dụng Hàm Đếm Có Điều Kiện Với Điều Kiện Or

Bạn không thể đặt hàm OR làm criteria trong hàm đếm có điều kiện COUNTIF và COUNTIFS.

 

Để đếm số lượng ô tính thỏa mãn 1 trong nhiều điều kiện được chỉ định, tức là dựa trên logic OR, bạn nên dùng phép cộng trong Excel để cộng nhiều hàm đếm có điều kiện với nhau.

 Hàm COUNTIF Có Điều Kiện Logic OR (Hoặc/ Thỏa Mãn 1 Trong Các Điều Kiện)

Để đếm số lượng đơn hàng trong trạng thái “Complete” hoặc “In progress”, bạn chỉ cần viết 2 công thức COUNTIF bình thường và cộng chúng lại:

=COUNTIF($D$4:$D$19,”In Progess”) + COUNTIF($D$4:$D$19,”Complete”)

Đếm Có Điều Kiện
Đếm Có Điều Kiện

Hàm COUNTIFS Có Điều Kiện Logic OR

Trong trường hợp chứa nhiều hơn một điều kiện, cần sử dụng hàm COUNTIFS thay vì COUNTIF.

Ví dụ: để đếm số lượng đơn hàng sản phẩm Áo thun trong trạng thái “Cancelled” hoặc “pending”, sử dụng công thức hàm đếm có điều kiện sau:

Cách Sử Dụng Hàm COUNTIFS

Cách Sử Dụng Hàm COUNTIFS

COUNTIF và COUNTIFS là các hàm đếm có điều kiện trong Excel được ứng dụng rộng rãi.

Các bạn có thể tham khảo thêm qua các ví dụ để có cái nhìn rõ hơn về hàm Countif nhé

Chúc các bạn thành công

Viết một bình luận